Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 87/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku U. i Z. R. o wydanie decyzji ustalającej odszkodowanie z tytułu utraty wartości nieruchomości

I OW 209/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-18

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku Krystyny i Edwarda D. o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Miasta L. z dnia 1

I OSK 841/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-10

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

I OSK 1271/08 - Postanowienie NSA z 2009-09-16

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OSK 287/17 - Postanowienie NSA z 2018-11-20

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę