Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę X

I OZ 494/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 153/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 381/07 o odrzuceniu zażalenia E. L., J. L. i J. L. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 381/07 o odrzuceniu zażalenia E. L., J. L. i J. L. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 381/07 o odrzuceniu skargi kasacyjne...