Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OSK 1961/06 - Wyrok NSA z 2008-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia wywłaszczeniowego

I OSK 2022/06 - Wyrok NSA z 2008-01-25

Skargi kasacyjne Kopalni [...] Spółka Akcyjna w K. oraz Ministra Budownictwa od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu i odszkodowaniu

I OSK 97/07 - Wyrok NSA z 2008-01-31

Skargi kasacyjne Ministra Budownictwa i Kopalni Odkrywkowych [...] S.A. w K. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej

I OSK 19/07 - Wyrok NSA z 2008-01-31

Skargi kasacyjne Ministra Budownictwa, Kopalni [...] S.A. w K. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu i odszkodowaniu

I OSK 1048/07 - Wyrok NSA z 2008-01-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia o wywłaszczeniu nieruchomości

I OSK 132/07 - Wyrok NSA z 2008-01-31

Skargi kasacyjne Ministra Budownictwa, Kopalni Odkrywkowych [...] S.A. w K. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej

I OSK 1888/06 - Wyrok NSA z 2008-01-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o stwierdzeniu nieważności decyzji wywłaszczeniowej

I OSK 1968/06 - Wyrok NSA z 2008-01-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy zmiany lub uchylenia decyzji administracyjnej