Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1627/06 - Wyrok NSA z 2008-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

I OZ 535/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-08

Wniosek w przedmiocie wywłaszczenia i ustalenia odszkodowania za nieruchomość