Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 2382/12 - Postanowienie NSA z 2013-04-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 215/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 729/10 o odrzuceniu zażalenia E. L., J. L. i J. L. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 729/10 o odrzuceniu zażalenia E. L., J. L. i J. L. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 729/10 o odrzuceniu skarg...

I OSK 1995/11 - Postanowienie NSA z 2013-04-11

Skargi kasacyjne I. Ł., O. Ł., R. Ł. Oraz K. Ł. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr (...) w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I OZ 806/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Stowarzyszenia [...] w Zakopanem i M...

I OSK 255/12 - Postanowienie NSA z 2013-02-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1465/12 - Postanowienie NSA z 2013-12-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa własności nieruchomości przez Skarb Państwa

I OSK 2457/12 - Postanowienie NSA z 2013-08-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania wywłaszczeniowego