Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 626/15 - Wyrok NSA z 2016-02-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 918/15 - Wyrok NSA z 2016-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania

I OSK 1049/14 - Wyrok NSA z 2016-01-14

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OSK 1036/14 - Wyrok NSA z 2016-01-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 339/16 - Wyrok NSA z 2016-03-22

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia:

I OSK 2632/15 - Wyrok NSA z 2016-03-01

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie stwierdzenia...

I OSK 1916/15 - Wyrok NSA z 2016-03-10

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skarg Prezydenta Miasta Ł. wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej i Wojewó...

I OSK 2486/15 - Wyrok NSA z 2016-03-30

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nie...

I OSK 1266/14 - Wyrok NSA z 2016-03-03

Skargi kasacyjne Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Prezydenta Miasta G. wykonującego zadania starosty z zakresu administracji rządowej od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1177/14 - Wyrok NSA z 2016-03-22

Skargi kasacyjne Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Prezydenta Miasta Gdyni wykonującego zadania starosty z zakresu administracji rządowej od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   4