Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OSK 1790/18 - Postanowienie NSA z 2020-01-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1912/18 - Postanowienie NSA z 2020-01-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 3293/18 - Postanowienie NSA z 2020-10-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 3815/18 - Postanowienie NSA z 2020-10-15

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I OSK 3860/18 - Postanowienie NSA z 2020-10-15

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I OSK 2898/18 - Postanowienie NSA z 2020-10-15

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I OSK 3101/18 - Postanowienie NSA z 2020-10-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 3915/18 - Postanowienie NSA z 2020-10-15

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I OSK 3209/18 - Postanowienie NSA z 2020-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 579/19 - Postanowienie NSA z 2020-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   2