Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OSK 509/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-31

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości

I OSK 535/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-31

Skargi kasacyjne Ministra Budownictwa i Kopalni [...] S.A. w K. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej

I OZ 515/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

I OZ 515/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-20

Zażalenie na postanowienie NSA w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości postanaw...

I OSK 509/07 - Postanowienie NSA z 2008-05-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości

I OSK 215/07 - Postanowienie NSA z 2008-02-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa w przedmiocie umorzenia postępowania nadzorczego

I OSK 257/07 - Postanowienie NSA z 2008-05-06

Skargi kasacyjne: 1) Ministra Budownictwa 2) J. S. i H. S. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu

I OSK 257/07 - Postanowienie NSA z 2008-02-29

Skargi kasacyjne: 1) Ministra Budownictwa 2) J. S. i H. S. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu.