Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1389/08 - Wyrok NSA z 2009-03-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie wydania nieruchomości

I OSK 285/09 - Wyrok NSA z 2009-12-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości