Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane X

I OSK 1597/07 - Wyrok NSA z 2009-01-21

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 1122/08 - Wyrok NSA z 2009-08-07

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Lubelskiego w przedmiocie zwrotu części wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 1230/08 - Wyrok NSA z 2009-09-08

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Lubelskiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości i zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania

I OSK 1248/08 - Wyrok NSA z 2009-02-02

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 128/09 - Wyrok NSA z 2009-11-06

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Łódzkiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 581/08 - Wyrok NSA z 2009-04-16

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 586/08 - Wyrok NSA z 2009-04-16

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 667/08 - Wyrok NSA z 2009-04-27

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OSK 711/08 - Wyrok NSA z 2009-05-12

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie odmowy zwrotu części wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 722/08 - Wyrok NSA z 2009-05-15

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   9