Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 322/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-26

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1294/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia

I SA/Wa 209/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 925/06 - Postanowienie NSA z 2008-06-20

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I OSK 1158/06 - Postanowienie NSA z 2008-01-22

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 547/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...], nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 426/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zwrotu nieruchomości

I SA/Wa 427/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zwrotu nieruchomości

I SA/Wa 318/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji