Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1268/07 - Wyrok NSA z 2008-09-05

Skargi kasacyjne: Wojewódzkiej Przychodni [...] w K. i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia następstwa prawnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zwrotu nieruchomości

I OSK 925/06 - Postanowienie NSA z 2008-06-20

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I OSK 925/06 - Wyrok NSA z 2008-10-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I OSK 1158/06 - Postanowienie NSA z 2008-01-22

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1894/06 - Wyrok NSA z 2008-01-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I OZ 547/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...], nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji