Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I OSK 925/06 - Postanowienie NSA z 2008-06-20

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej