Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I OSK 1268/07 - Wyrok NSA z 2008-09-05

Skargi kasacyjne: Wojewódzkiej Przychodni [...] w K. i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia następstwa prawnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zwrotu nieruchomości