Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 873/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania

I OSK 87/09 - Wyrok NSA z 2009-10-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I OSK 467/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-14

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi H. W. w przedmiocie wymierzenia Ministrowi Infrastruktury grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1844/04

I OZ 869/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania