Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane X

I OSK 1059/11 - Wyrok NSA z 2012-07-18

Skargi kasacyjne Ministra Infrastruktury oraz A. K., G. M. i A. G. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zwrotu nieruchomości

I OSK 2606/12 - Wyrok NSA z 2014-02-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zwrotu części nieruchomości

I OSK 861/11 - Wyrok NSA z 2011-11-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OSK 1202/10 - Wyrok NSA z 2011-01-12

Skargi kasacyjne Ministra Infrastruktury i Z. L. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2041/12 - Wyrok NSA z 2014-03-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

OSK 1068/04 - Wyrok NSA z 2005-02-25

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 1267/10 - Wyrok NSA z 2011-07-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1602/09 - Wyrok NSA z 2010-09-23

Skarga kasacyjna na decyzję Minister Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1400/09 - Wyrok NSA z 2010-08-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 138/10 - Wyrok NSA z 2010-11-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania
1   Następne >   +2   5