Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane X

I SAB/Wa 155/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-11-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

II SAB/Łd 16/04 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2005-04-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu Z. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I SAB/Wa 45/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-06-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu L. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości

I SAB/Wa 87/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-06-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu [....] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej odmawiającej zwrotu nieruchomości

I SAB/Wa 92/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-10-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I SA/Wa 1062/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-08-04

Sprawa ze skargi Z. W. na Starostę Powiatu L. w przedmiocie ukarania organu grzywną

II SA/Gl 455/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-01-06

Wniosek w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SAB/Lu 84/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-12-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I SAB/Wa 95/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-07-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu [...] w przedmiocie ustalenia zasad i trybu prowadzonego postępowania o zwrot nieruchomości