Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6189 Inne o symbolu podstawowym 618 X

I OZ 616/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego , nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty równowartości wydobytego piasku kwarcowego z wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 1192/08 - Postanowienie NSA z 2009-04-02

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości postanowił: zawiesić postępowanie sądowe wywoła...

I OZ 855/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury z dnia [....

I OZ 714/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

I OSK 1192/08 - Postanowienie NSA z 2009-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OZ 916/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego [...] w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty równowartości wydobytego piasku kwarcowego z wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 916/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-18

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego , nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty równowartości wydobytego piasku kwarcowego z wywła...

I OSK 1285/08 - Postanowienie NSA z 2009-04-02

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

I OZ 22/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego , nr [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

I OSK 510/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-26

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości
1   Następne >   2