Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6189 Inne o symbolu podstawowym 618 X

I OZ 625/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie oku sygn. akt I SA/Wa 767/09 o odrzuceniu zażalenia Z.W. na postanowienie WSA w Warszawie oku, sygn. akt I SA/Wa 767/09 o odrzuceniu zażalenia Z.W. na postanowienie WSA w Warszawie oku, sygn. akt I SA/Wa 767/09 o odrzuceniu skargi kasacyjnej Z.W. na postanowienia Wojewódzkiego S...

I OZ 855/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury z dnia [....

I OSK 1139/10 - Wyrok NSA z 2011-06-10

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

I OZ 730/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OSK 1183/09 - Wyrok NSA z 2010-07-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OZ 714/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

I OSK 1133/08 - Wyrok NSA z 2009-08-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa własności nieruchomości zajętej pod drogę

I OSK 1222/15 - Wyrok NSA z 2015-12-16

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi R.W. na przewlekłość Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji

I OZ 938/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 150/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-02

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury , [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego
1   Następne >   2