Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6189 Inne o symbolu podstawowym 618 X

II SA/Łd 405/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-08-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. w przedmiocie przyjęcia programu rewitalizacji domów familijnych

I OSK 952/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-31

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejska w N. w przedmiocie rekomendacji dla Burmistrza Miasta i Gminy N. dotyczącej podjęcia czynności mających na celu wyjaśnienie sprawy użyczenia nieruchomości będącej własnością Gminy N. na rzecz Koła Przyjaciół Harcerstwa

II SA/Łd 230/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-05-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. w przedmiocie przyjęcia programu rewitalizacji domów familijnych

II SA/Łd 601/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-10-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. w przedmiocie przyjęcia Programu rewitalizacji domów familijnych

II SA/Łd 383/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-11-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. w przedmiocie przyjęcia programu rewitalizacji domów familijnych

II SA/Kr 923/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w N. w przedmiocie rekomendacji dla Burmistrza Miasta i Gminy N. dotyczącej podjęcia czynności mających na celu wyjaśnienie sprawy użyczenia nieruchomości będącej własnością Gminy N. na rzecz [...], [...] oraz oddania do użytkowania obiektu Krytej Pływalni

II SA/Po 254/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-05-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza