Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

IV SA/Gl 724/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Śląskiego Kuratora Oświaty w K. w przedmiocie nauczycieli

I OSK 864/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zwrotu emerytury wojskowej

II SA/Wa 1217/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-31

Sprawa ze skargi M. K. na orzeczenie dyscyplinarne Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej

II SA/Wa 1328/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-21

Sprawa ze skargi P. K. na pismo Głównego Inspektora Pracy w przedmiocie negatywnej oceny z egzaminu państwowego

II SA/Wa 1311/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Ż. w przedmiocie regulaminu określającego warunki przyznawania dodatków oraz warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń nauczycieli

II SA/Bd 575/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-10-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy [...] Okręgu Wojskowego w przedmiocie wypłaty potrąconego jednorazowego odszkodowania

III SA/Gd 307/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-10-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy [...] w przedmiocie zachowania w tajemnicy danych osobowych świadka

III SA/Łd 377/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-10-17

Sprawa ze skargi J.M. na stanowisko zawarte w piśmie Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Ł. w przedmiocie zaliczenia do wysługi lat okresu nadterminowej służby wojskowej

I OSK 694/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-30

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. W. na stanowisko Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie niepowołanie do pełnienia urzędu sędziego

II SA/Go 614/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   3