Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

I OSK 532/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-10

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie rozstrzygnięcia wniosku skarżącego o wycofanie wypowiedzenia złożonego w dniu 8 stycznia 2001 r.

OSK 1626/04 - Postanowienie NSA z 2005-05-17

Skarga kasacyjna na postanowienie Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OSK 11/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-20

Skarga kasacyjna na decyzję Dowódcy Garnizonu W. z 30 lipca 2003 r. w przedmiocie wysokości odszkodowania z tytułu skrócenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej

I OSK 238/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów o powołaniu Marka B. na Naczelnika Urzędu Skarbowego w H.

I OSK 216/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-08

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Wojciecha M. na rozkaz personalny Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. (...) w przedmiocie zawieszenia w czynnościach służbowych

OSK 1620/04 - Postanowienie NSA z 2005-05-13

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie żądania ponownego rozpatrzenia wniosku o rozpoznanie sprawy zwolnienia z zawodowej służby wojskowej

OSK 243/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-16

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w B. w przedmiocie wstrzymania wynagrodzenia

OSK 1028/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-11

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w B. w przedmiocie zwolnienia ze służby

OSK 1593/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy uchylenia orzeczenia dyscyplinarnego

OSK 1281/04 - Postanowienie NSA z 2005-03-11

Skarga kasacyjna na decyzję Dowódcy Marynarki Wojennej w G. w przedmiocie ustalenia wysokości zwrotu kosztów kształcenia
1   Następne >   2