Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

OSK 1626/04 - Postanowienie NSA z 2005-05-17

Skarga kasacyjna na postanowienie Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OSK 11/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-20

Skarga kasacyjna na decyzję Dowódcy Garnizonu W. z 30 lipca 2003 r. w przedmiocie wysokości odszkodowania z tytułu skrócenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej

OSK 1620/04 - Postanowienie NSA z 2005-05-13

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie żądania ponownego rozpatrzenia wniosku o rozpoznanie sprawy zwolnienia z zawodowej służby wojskowej