Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

I OSK 864/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zwrotu emerytury wojskowej

I OZ 510/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie zwolnienia ze służby

I OZ 381/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Policji w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zwolnienia ze służby

I OW 71/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-16

Wniosek w przedmiocie przeniesienia na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, sygn. akt II SAB/Wa 100/07

I OZ 531/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej [...] w E. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie ustalenia równowartości kosztów podlegających zwrotowi przez A. P., poniesionych na jego naukę i utrzymanie w czasie studiów w Wyższej Szkole Oficersk...

I OPP 30/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-08

Skarga D. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt IV SA/Wr 58/08 w sprawie ze skargi na decyzję [...] Kuratora Oświaty w przedmiocie odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

I OZ 767/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w K. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie nakazu wypłaty świadczeń pracowniczych

I OZ 386/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej i przeniesienia do rezerwy

I OSK 511/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-05

Wniosek w przedmiocie oddalenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi Z. U. na pismo Szefa Centralnego Biura Ant...

I OSK 857/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie sfinansowania przekwalifikowania zawodowego
1   Następne >   +2   +5   +10   16