Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SO/Wa 19/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-26

Wniosek J. D. o ustalenie stosunku prawnego - daty zwolnienia z zawodowej służby wojskowej i wysokości należności pieniężnych przysługujących w związku ze zwolnieniem ze służby

II SO/Wa 20/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-26

Wniosek J. D. o ustalenie stosunku prawnego - wysokości uposażenia przysługującego na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym

I OZ 894/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-07

Wniosek K. C. o uzupełnienie postanowienia NSA w sprawie z wniosku K. C. o wymierzenie grzywny Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy

I OSK 1508/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-14

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie zwolnienia z zajmowanego stanowiska służbowego

I OZ 986/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przekazania sprawy ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej nr (...) do rozpoznania innemu wydziałowi WSA w Warszawie postan...

I OZ 894/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy sygn. akt II SO/Bd 1/09 o odrzuceniu wniosku K. C. o wymierzenie grzywny Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi

II SA/Wa 688/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego w W. w przedmiocie odmowy wydania decyzji o stwierdzeniu nieważności decyzji waloryzacyjnych

II SA/Wa 425/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-05

Sprawa ze skargi A. D. na pisma Prezesa Rady Ministrów nr [...] i nr [...]

II SO/Wa 14/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-03

Wniosek w przedmiocie przyznania dodatku służbowego

II SA/Wa 137/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie przeniesienia służbowego kuratora sądowego
1   Następne >   +2   +5   +10   18