Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

I OZ 74/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w B. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia potwierdzającego okresy pracy w gospodarstwie rolnym