Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

III SA/Gd 254/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie ustalenia uposażenia

III SA/Kr 2112/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-07-01

Wniosek w przedmiocie nakazu zapłaty zaległego wynagrodzenia

IV SA/Gl 544/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w K. w przedmiocie nakazu inspektora pracy w kwestii wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

IV SA/Gl 543/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w K. w przedmiocie nakazu inspektora pracy w kwestii wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Rz 1525/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-07-07

Sprawa ze skargi Ł. P. na orzeczenie [...] Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej

IV SA/Gl 565/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-21

Sprawa ze skargi Z.M. na czynność Komendanta Powiatowego Policji w R. w przedmiocie zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby

I OSK 561/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-09

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Prokuratury w przedmiocie nieuwzględnienia zastrzeżenia do pozostawienia bez rozpatrzenia zgłoszenia kandydatury na wolne stanowisko prokuratora

I ONP 7/14 - Postanowienie NSA z 2015-07-22

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku NSA z 27 sierpnia 2013 r., sygn. akt I OSK 1403/12 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z [...] września 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego

III SA/Lu 1109/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-07-01

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

III SA/Gd 229/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-07-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na pismo Okręgowej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w przedmiocie stwierdzenia wniesienia odwołania z uchybieniem terminu
1   Następne >   +2   5