Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

I OZ 975/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wyznaczenia na stanowisko służbowe

I OZ 118/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej nr [...] w przedmiocie zwolnienia ze służby kandydackiej

I OSK 532/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-10

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie rozstrzygnięcia wniosku skarżącego o wycofanie wypowiedzenia złożonego w dniu 8 stycznia 2001 r.

OSK 37/04 - Postanowienie NSA z 2004-02-19

Skarga kasacyjna od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie w sprawie ze skargi R. P. na rozkaz personalny Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie Nr [...] w przedmiocie zwolnienia ze służby

OSK 1626/04 - Postanowienie NSA z 2005-05-17

Skarga kasacyjna na postanowienie Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OSK 11/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-20

Skarga kasacyjna na decyzję Dowódcy Garnizonu W. z 30 lipca 2003 r. w przedmiocie wysokości odszkodowania z tytułu skrócenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej

I OSK 238/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów o powołaniu Marka B. na Naczelnika Urzędu Skarbowego w H.

I OSK 1886/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-13

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie sygn. akt II SO/Wa 78/06 wymierzającego Dowódcy Garnizonu Warszawa grzywnę w wysokości 1500 zł za nieprzekazanie sądowi skargi K. O. wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I OSK 216/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-08

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Wojciecha M. na rozkaz personalny Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. (...) w przedmiocie zawieszenia w czynnościach służbowych

I OZ 570/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zwrotu wniosku
1   Następne >   +2   +5   8