Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

III SA/Kr 260/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby

III SA/Kr 628/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-26

Sprawa ze skargi Starosty na wystąpienie w przedmiocie przestrzegania obowiązku realizacji prawomocnych orzeczeń Sądu Pracy

III SA/Kr 116/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w przedmiocie odmowy wyjaśnienia wątpliwości

III SA/Kr 684/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej nr [...] z [...] w przedmiocie odmowy zaliczenia okresu zasadniczej nadterminowej służby wojskowej do okresu służby w Służbie Więziennej, od którego zależy wysokość dodatku za wysługę lat

III SA/Kr 764/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej nr [...] z [...] w przedmiocie odmowy zaliczenia okresu zasadniczej nadterminowej służby wojskowej do okresu służby w Służbie Więziennej, od którego zależy wysokość dodatku za wysługę lat

III SA/Kr 956/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-17

Sprawa ze skargi J. B. na nie wykonanie wyroku WSA w Krakowie przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w przedmiocie wymierzenia grzywny

III SA/Kr 1110/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-18

Sprawa ze skargi Szpitala im. [...] w T. na pismo Zastępcy Inspektora Pracy z dnia [...] znak [...]

III SA/Kr 997/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-18

Wniosek w przedmiocie nałożenia obowiązków

III SA/Kr 624/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-25

Sprawa ze skargi A Sp. z o.o. w K. na pismo Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie zobowiązania do wypłacenia byłemu pracownikowi premii rocznej

III SA/Kr 888/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-24

Wniosek w przedmiocie nałożenia obowiązku natychmiastowego wypłacenia pracownikom nagród jubileuszowych
1   Następne >   2