Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Op 260/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie uposażenia funkcjonariusza Policji

II SA/Op 8/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-03-01

Sprawa ze skargi I. F. na orzeczenie Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie kary dyscyplinarnej wymierzonej funkcjonariuszowi Policji

II SA/Op 146/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Kuratora Oświaty w Opolu w przedmiocie odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

II SA/Op 343/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu w przedmiocie uposażenia i innych należności funkcjonariusza Służby Więziennej

II SA/Op 481/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Opolu w przedmiocie nakazu usunięcia stwierdzonych uchybień

II SA/Op 178/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu, w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia potwierdzającego służbę w warunkach szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu

II SAB/Op 15/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-11-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie dodatku służbowego funkcjonariusza Policji

II SAB/Op 13/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-11-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie przeniesienia funkcjonariusza Policji

II SAB/Op 14/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-11-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie mianowania funkcjonariusza Policji na stopień oficerski

II SA/Op 372/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-11-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w Opolu w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia w sprawie wykonania nakazu usunięcia stwierdzonych uchybień
1   Następne >   2