Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Op 444/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu w przedmiocie zwolnienia ze służby funkcjonariusza służby więziennej

II SAB/Op 35/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-06-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie w sprawie o wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy

II SA/Op 9/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-02-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wołczynie w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

II SA/Op 419/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-03-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w Opolu w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku w zakresie ochrony przeciwpożarowej

II SAB/Op 36/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-06-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w Namysłowie w sprawie o wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy 1) zobowiązuje Komendanta Powiatowego Policji w Namysłowie do rozpoznania wniosku P. S. , w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi, 2) stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3) w pozostałym zakresie skargę...

II SAB/Op 33/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-06-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w sprawie o wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy 1) zobowiązuje Komendanta Powiatowego Policji do rozpoznania wniosku A. G. , w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi, 2) stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3) w pozostałym zakresie

II SA/Op 173/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-10-22

Sprawa ze skargi A. W. na orzeczenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie kary dyscyplinarnej

II SAB/Op 34/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-06-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w sprawie o wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy 1) zobowiązuje Komendanta Powiatowego Policji do rozpoznania wniosku B. K. , w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi sprawy, 2) stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3) w pozostałym zakresie skargę od...

II SA/Op 265/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w przedmiocie przyznania uposażenia

II SA/Op 146/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-06-29

Sprawa ze skargi S. T. na rozkaz personalny Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie przyznania prawa do wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat oraz wyrównania wzrostu uposażenia zasadniczego uchyla zaskarżony rozkaz personalny.
1   Następne >   2