Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Wa 1348/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-20

Sprawa ze skargi R. S. na orzeczenie dyscyplinarne Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej obniżenia stopnia służbowego