Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inne X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

III SA/Łd 447/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-01-02

Wniosek w przedmiocie mianowania na stanowisko służbowe

III SA/Gd 358/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-03-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Dowódcy Marynarki Wojennej [...] w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o zwolnieniu ze służby kandydackiej

IV SA/Gl 1272/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-02-04

Sprawa ze skargi K. Z. na orzeczenie Rejonowej Komisji Lekarskiej MSWiA w R. przy [...] Oddziale Straży Granicznej w R. w przedmiocie Funkcjonariuszy Straży Granicznej

III SA/Łd 342/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-07-08

Sprawa ze skargi P. F. na pismo Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Ł. w przedmiocie zaliczenia do wysługi lat służby wojskowej

III SA/Łd 342/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-08-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi P. F. na pismo Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Ł. w przedmiocie zaliczenia do wysługi lat służby wojskowej

II SA/Wa 1208/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-12

Wniosek w przedmiocie zwolnienia ze służby funkcjonariusza

II SA/Bd 702/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-09-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w przedmiocie ustalenia prawa do dodatku za wysługę lat

II SA/Sz 529/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-07-15

Wniosek w przedmiocie zwrotu zwaloryzowanej na dzień zwolnienia ze służby równowartości kosztów poniesionych na utrzymanie i naukę

II SAB/Bd 55/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-12-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora [...] Służby Więziennej w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie zaliczenia zasadniczej służby wojskowej pełnionej nadterminowo do okresu wysługi lat

I OSK 511/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-05

Wniosek w przedmiocie oddalenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi Z. U. na pismo Szefa Centralnego Biura Ant...
1   Następne >   +2   +5   +10   13