Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Rz 851/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-03-04

Sprawa ze skargi P. Ł. na orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej przy [...] Komendancie Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej

II SA/Rz 395/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy przyznania prawa do pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu

II SA/Rz 86/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-02-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przedmiocie rozstrzygnięcia zażalenia

II SAB/Rz 115/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-11-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Miejskiego Policji w przedmiocie przekazania skargi do sądu administracyjnego

II SA/Rz 1263/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-12-05

Sprawa ze skargi D. D. na orzeczenie Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie wymierzenia kary nagany

II SA/Rz 1122/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-11-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku obwinionego