Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 133/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-05

Skarga J. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi J. G. na orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej [...] w przedmiocie kategorii zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej, sygn. akt II SA/Wa 1325/14

I OPP 134/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-05

Skarga J. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie rozpatrzenia odwołania, sygn. akt II SAB/Wa 500/14

I OW 59/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-11

Skarga A. Z. na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w O. w przedmiocie uchylenia decyzji o zwolnieniu ze służby

I OPP 46/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-27

Skarga J. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 171/12 ze skargi J. D. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komendanta [...] w Z. w przedmiocie pozwu przekazanego do rozpoznania organowi

I ONP 4/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-22

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach , Nr [...] w przedmiocie zmiany stanowiska służbowego

I OPP 119/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-17

Skarga J. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w W. w przedmiocie wydania odpisów z akt sprawy, sygn. akt IV SAB/Wr 49/14