Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezydent Miasta X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Bd 1501/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-05-17

skarg R. w G. oraz Wojewody na zarządzenie Prezydenta G. w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szpitala

II SA/Bd 1502/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-05-17

Sprawa ze skargi R. w G. na zarządzenie Prezydenta Miasta w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szpitala stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia.

II SA/Bd 1501/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-07-26

Wniosek w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szpitala

II SA/Wa 965/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-10

Sprawa ze skargi B. B. na zarządzenie Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie konkursu na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

II SA/Bd 1564/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-05-17

Sprawa ze skargi Wojewody na zarządzenie Prezydenta G. w przedmiocie zaprzestania pełnienia obowiązków dyrektora szpitala