Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

III SA/Łd 135/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-08-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Warcie w przedmiocie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Warta

II SA/Op 9/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-02-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wołczynie w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

II SA/Bk 231/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-08-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta B. w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym M. B. 1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały; 2. zasądza od Rady Miasta B. na rzecz W. w B. kwotę 797 (siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego w sprawie.

II SA/Bd 238/20 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2020-08-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli

III SA/Łd 510/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2020-10-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Krośniewicach w przedmiocie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krośniewice

II SA/Op 10/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-02-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wołczynie w przedmiocie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiarów zniżek dla nauczycieli i tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela