Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 1311/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Ż. w przedmiocie regulaminu określającego warunki przyznawania dodatków oraz warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń nauczycieli

II SA/Wa 640/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu C. w przedmiocie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

IV SA/Wr 340/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w J. w przedmiocie uchwalenia na rok 2008 regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat J.

II SA/Wa 963/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

IV SA/Wr 338/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-11-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w przedmiocie zamiaru likwidacji szkół: liceum profilowanego, technikum, technikum uzupełniającego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum uzupełniającego dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły policealnej wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Adama Mickiewicza w Jaworze oraz rozw...

IV SA/Wr 338/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-11-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w przedmiocie zamiaru likwidacji szkół: liceum profilowanego, technikum, technikum uzupełniającego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum uzupełniającego dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły policealnej wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Adama Mickiewicza w Jaworze oraz roz...

IV SA/Wr 338/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-11-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w przedmiocie zamiaru likwidacji szkół: liceum profilowanego, technikum, technikum uzupełniającego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum uzupełniającego dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły policealnej wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Adama Mickiewicza w Jaworze oraz rozw...

IV SA/Wr 338/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-11-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w przedmiocie zamiaru likwidacji szkół: liceum profilowanego, technikum, technikum uzupełniającego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum uzupełniającego dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły policealnej wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Adama Mickiewicza w Jaworze oraz roz...

IV SA/Wr 338/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-11-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w przedmiocie zamiaru likwidacji szkół: liceum profilowanego, technikum, technikum uzupełniającego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum uzupełniającego dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły policealnej wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Adama Mickiewicza w Jaworze oraz rozwi...

IV SA/Wr 338/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-11-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w przedmiocie zamiaru likwidacji szkół: liceum profilowanego, technikum, technikum uzupełniającego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum uzupełniającego dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły policealnej wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Adama Mickiewicza w Jaworze oraz rozw...
1   Następne >   2