Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Rada Miasta X
  • Symbol 6190 Służba Cywilna, pracownicy mianowani, nauczyciele X

IV SA/Wr 716/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia w przedmiocie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, okre...

II SA/Sz 129/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-04-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół

IV SA/Gl 260/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie zmiany regulaminu wynagrodzenia nauczycieli

IV SA/Wr 353/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-07-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta i Gminy P. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

IV SA/Gl 662/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-09-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

IV SA/Wr 494/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-08-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w M. w przedmiocie ustalenia na rok [...] Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków

IV SA/Wr 298/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-06-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej L. w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Miejska L. jest organem prowadzącym umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

IV SA/Wr 293/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Z. w przedmiocie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Z.

IV SA/Gl 954/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-04-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta C. w przedmiocie : nauczycieli

IV SA/Gl 107/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-03-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta C. w przedmiocie nauczycieli
1   Następne >   +2   +5   7