Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Skarżony

OSK 243/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-16

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w B. w przedmiocie wstrzymania wynagrodzenia