Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

III SAB/Łd 22/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-10-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ł. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie uznania choroby zawodowej

II SA/Ke 533/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

II SA/Bd 970/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-10-13

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie nakazu wykonania obowiązków o charakterze higienicznym i zdrowotnym

III SA/Gd 357/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii [...] w przedmiocie nakazu usunięcia naruszeń

II OSK 1420/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta R. Ś. w przedmiocie zakładów opieki zdrowotnej

VII SA/Wa 1504/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-08

Skarga [...] Sp. z o.o. we [...] postanowienie Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie przekazania pisma wg właściwości

IV SA/Gl 71/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej