Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II OSK 599/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombat...

II OZ 1189/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie , Nr [...] w przedmiocie powołania Komisji Lekarskiej ds. orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza

II OZ 585/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Rady Miasta w ...

II OZ 434/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rzeszowie w przedmiocie wpisania zakładu na listę

II OZ 451/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-21

Skarga J. W. od wyroku WSA w Krakowie w przedmiocie choroby zawodowej