Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II OZ 930/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-30

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie z wniosku J. P. w przedmiocie wymierzenia grzywny

II OSK 162/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-19

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Sanitarnego w Ł. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej

II OZ 523/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. , nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej

II GZ 129/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-20

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Zdrowia nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania pozwolenia na obrót produktem biobójczym

II OZ 1004/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w P. z dnia [..], nr [..] w przedmiocie odmowy przedłużenia terminów realizacji nakazów z zakresu nadzoru sanitarnego

II OZ 1053/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w przedmiocie odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...]., znak: [...] w przedmi...

II OZ 804/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej

II OSK 703/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-30

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie odpowiedzi na wniosek

II OSK 286/07 - Postanowienie NSA z 2008-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia odpłatności związanej z pobytem w zakładzie pielęgnacyjno

II OSK 321/07 - Postanowienie NSA z 2008-09-11

Sprawa ze skargi kasacyjnej E. S. od wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi E. S. na decyzje Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w G. z dnia [...], nr [...],[...],[...] w przedmiocie choroby zawodowej
1   Następne >   +2   +5   8