Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II OZ 962/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B.-Z. , nr [...] w sprawie uchwalenia powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych

II OZ 997/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B.-Z. , nr [...] w sprawie zmiany uchwały [...] Rady Powiatu w B.-Z. oku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algo...

II OSK 1020/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu Gorzowskiego w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie postawienia w stan likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

II OZ 1182/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju nr XXII/218/2012 w przedmiocie zmiany uchwały nr XVIII/163/2012 Rady Powiatu w Busku

II GZ 361/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-18

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w K. w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B. nr [...] w przedmiocie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych

II OZ 996/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B.-Z. nr [...] w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2012 roku, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej os...

II OZ 572/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-18

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału II WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku - Zdroju nr XXIV/251/2012 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/163/2012 Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilit...

II OSK 2307/12 - Postanowienie NSA z 2013-02-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w T. nr [...] w ...

II GZ 358/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-18

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w K. w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B. nr [...] w przedmiocie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych

II OZ 587/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B. nr [...] w przedmiocie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2012 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodo...
1   Następne >   2