Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

III SA/Gl 796/20 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2021-02-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki

II GZ 20/21 - Postanowienie NSA z 2021-02-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie , nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za niezastosowanie się do obowiązku poddania kwarantannie

II GSK 1164/20 - Postanowienie NSA z 2021-02-25

Skarga kasacyjna na bezczynność Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie doręczenia pełnomocnikowi strony skarżącej decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

III SA/Lu 1069/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2021-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzki Inspektor Sanitarny w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny

II SA/Rz 1354/20 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2021-02-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania -

II GZ 26/21 - Postanowienie NSA z 2021-02-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za niezastosowanie się do czasowego ograniczenia prowadzenia działalności przez przedsiębiorców

VI SA/Wa 2278/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w przedmiocie nakazu wycofania z obrotu i używania wyrobów medycznych

II SAB/Op 83/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Karnego Nr [...] w przedmiocie wydania oryginałów dokumentacji medycznej

III SA/Po 910/20 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2021-02-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu [...] w przedmiocie zatrudnienia i ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

III SA/Po 911/20 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2021-02-12

Sprawa ze skargi W. S. na czynność Komisji Konkursowej w przedmiocie wyboru kandydata na stanowisko objęte konkursem
1   Następne >   3