Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II SA/Op 141/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu w przedmiocie choroby zawodowej

II SA/Op 92/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu w przedmiocie nałożenia opłaty za czynności wykonane w ramach urzędowej kontroli żywności

II SA/Op 3/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu w przedmiocie nałożenia obowiązków w celu likwidacji naruszeń higieniczno

II SA/Op 162/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu w przedmiocie nakazu wstrzymania wprowadzania do obrotu i nakazu wycofania z obrotu suplementów diety

II SA/Op 456/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu w przedmiocie choroby zawodowej

II SA/Op 179/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu w przedmiocie nałożenia opłaty za czynności wykonane w ramach urzędowej kontroli żywności

II SA/Op 19/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie ustalenia opłaty za czynności kontrolne wykonane w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego

II SA/Op 219/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej za niezastosowanie się do czasowego ograniczenia prowadzenia przez przedsiębiorców działalności ustanowionego w stanie epidemii