Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II SAB/Op 83/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Karnego Nr [...] w przedmiocie wydania oryginałów dokumentacji medycznej