Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II SA/Op 235/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-09-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku w przedmiocie zakładu opieki zdrowotnej

II SA/Op 263/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-10-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zawadzkiem w przedmiocie wyznaczenia ośrodka pomocy społecznej do realizacji zadania z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Op 149/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-09-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Gogolinie w przedmiocie przekształcenia zakładu opieki zdrowotnej