Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II SA/Ke 333/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-07-27

Sprawa ze skargi Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Administracji i Obsługi Służby Zdrowia zakładowej Organizacji Związkowej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Oddział Terenowy w Starachowicach, Komisji Zakładowej ' NSZZ Solidarność' przy Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach , Związku Zawodowego Pracowników Ochrony Zdrowia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, Związku Zawodowego Anestezjol...

II SA/Op 142/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-05-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Kluczborku w przedmiocie zakładu opieki zdrowotnej

II OSK 720/05 - Wyrok NSA z 2006-02-01

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu Ś. w przedmiocie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ś.

II OSK 778/05 - Wyrok NSA z 2006-01-31

Skarga kasacyjna na bezczynność Rady Powiatu Ż. w przedmiocie podjęcia uchwały o zmianie organizacyjnej Powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej lub postawieniu go w stan likwidacji

II SA/Bd 375/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-06-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w A. w przedmiocie zmiana uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w A.

II OSK 566/05 - Wyrok NSA z 2006-02-07

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu w K. w przedmiocie zakładu opieki zdrowotnej

II OSK 1451/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-22

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie przekształcenia zakładu opieki zdrowotnej

III SA/Wr 480/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-01-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu K. w sprawie opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. Zespół Opieki Zdrowotnej w N. R.

II OSK 1274/06 - Wyrok NSA z 2006-11-24

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu w Kluczborku w przedmiocie zakładu opieki zdrowotnej

II SA/Sz 523/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-11-29

skarg E. B. i Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych [...] na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Szpitala
1   Następne >   2