Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

III SA/Lu 59/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie : nałożenia kary pieniężnej za czasowe zaprzestanie działalności leczniczej w Oddziale Chirurgii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej